Informatie over autismehulpverlening via website www.autismenh.nl vernieuwd

10-04-2018

De website over autisme in de regio Noord-Holland: www.autismenh.nl is vernieuwd. Op de website vinden bezoekers informatie over autisme en welke behandelingen en hulp er beschikbaar zijn. Op de website is de informatie over autisme ingedeeld in vier verschillende leeftijdscategorieën.

De website over autisme in de regio Noord-Holland: www.autismenh.nl is vernieuwd. Op de website vinden bezoekers informatie over autisme en welke behandelingen en hulp er beschikbaar zijn. Op de website is de informatie over autisme ingedeeld in vier verschillende leeftijdscategorieën.
Als mensen met autisme te maken krijgen komen er veel vragen boven. Wat is autisme precies, hoe ga ik hiermee om en welke impact heeft het op mijn familie? Over autisme is veel informatie te krijgen via verenigingen, boeken en op internet. Er is zoveel informatie beschikbaar dat je door het bomen het bos niet meer ziet. Daarom is deze website gemaakt. Op deze website is informatie samengevoegd van meer dan 25 samenwerkende organisaties voor autismezorg. Een groot deel van het aanbod in Noord-Holland, namelijk de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden, is op deze website bijeengebracht. Deze informatie is bedoeld voor mensen met autisme, ouders, mantelzorgers en betrokkenen. Met deze website worden de eerste vragen over autisme beantwoord. U vindt er uitleg over autisme, tips voor de omgang met het kind en adressen waar u terecht kunt met verdere vragen. De website is steeds in ontwikkeling. Via de contactbutton is het mogelijk feedback te geven op de website.

Initiatiefnemers website
Initiatiefnemers voor de website zijn de samenwerkende autismehulpverleningsorganisaties in de regio Noord-Holland. Zij hebben in 2009 een overeenkomst getekend met als
doelstelling om geïntegreerde zorg voor mensen met autisme in alle levensfasen daadwerkelijk inhoud te geven. Deze ketenzorg wil zeggen dat alle instellingen zo goed mogelijk samenwerken met het doel dat er geen mensen met autisme tussen wal en schip vallen. Een concreet resultaat van de samenwerking is de gezamenlijke website.

terug naar het overzicht
Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print