Actiezorg ondertekent convenant Medicatieveiligheid

15-06-2015

Op woensdag 10 juni ondertekenden 25 organisaties het convenant ‘Medicatieveiligheid in de thuissituatie in de regio Noord-Holland Noord’. Een belangrijke stap richting de juiste voorschrijving, aflevering en gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie. Het convenant is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Veiligheid voor patiënten
De gemaakte afspraken in het convenant beogen medicatieveiligheid in de thuissituatie voor inwoners van de regio Noord-Holland Noord. Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis wonen is het uitgangspunt binnen dit convenant.

De veiligheid rond medicatiegebruik wordt vergroot doordat de cliënt, huisarts, apotheker en de thuiszorg nauw samenwerken en weten wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Iedere discipline is bekend met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van het aanreiken en toedienen van medicatie.

Ook hebben de nieuwe afspraken rond medicatieveiligheid als voordeel dat partijen elkaar makkelijker weten te vinden. Bijvoorbeeld over het gebruik en de risico’s die gezien worden. Er kunnen dan overwegingen gemaakt worden met de cliënt, de huisarts, de apotheker en de thuiszorg over wat meest veilige stap kan zijn bij inname van medicatie.

De 25 organisaties

De organisaties die woensdag 10 juni het convenant ondertekenden op een rij:

Omring, Actiezorg, Stichting Alkcare, Buurtzorg, De Nieuwe Marke, De Pieter Raat Stichting, Zorgcirkel, Evean, Gunstzorg, Magentazorg, Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland, Stichting Zorghulp Westfriesland en Stichting Hulpvaardig Zorg BV, ViVa! Zorggroep, ZieZeZo Gespecialiseerde Kindzorg, Kids to Care, Zorggroep Samen, Stichting Vrijwaard, Zorggroep Tellus, Wilgaerden, Coöperatie van Apothekers Kop van Noord-Holland, Apothekersvereniging Noord-Kennemerland, Vereniging Westfriese Apothekers, HONK, HKN en de WFHO (Westfriese Huisartsenorganisatie).

terug naar het overzicht
Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print