Hulp bij huishouden

  • Ik ben blij met Daniëlle van Actiezorg. Zij helpt mij na het overlijden van mijn vrouw bij het huishouden.

  • Vaste medewerkers

    Een vaste medewerker stemt met u tijd en taken af. Zij regelt ook de vervanging voor u bij ziekte of vakantie. De hulp kan direct starten zodra de gegevens van de gemeente bij ons binnen zijn. U kunt natuurlijk ook een hulp op particuliere basis regelen.

Actiezorg en hulp bij het huishouden

Wij bieden hulp bij het huishouden van zowel huishoudelijke als ondersteunende aard. Dit doen wij voor iedereen die door ziekte of andere omstandigheden het huishouden niet of slechts gedeeltelijk kan doen. Daarbij houden wij rekening met uw persoonlijke wensen en omstandigheden: de werkzaamheden worden altijd in overleg met u uitgevoerd. Meer informatie leest u bijgaande folder.

Onze werkzaamheden zijn o.a.:

  • stofzuigen, afstoffen, ramen wassen, sanitair schoonmaken, bedden verschonen, verzorging van kleding en linnengoed
  • boodschappen doen

Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij:

  • het organiseren van het huishouden
  • de opvang en/of verzorging van kinderen en volwassen huisgenoten
  • eenvoudige psychosociale hulp

Kosten en vergoedingen

Hulp bij het huishouden wordt (grotendeels) vergoed door de gemeente. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U regelt dit via het Wmo-loket van uw gemeente. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Die wordt op basis van uw inkomen, thuissituatie en de benodigde zorg bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK, www.hetcak.nl). Als het aantal door de gemeente vergoede uren voor u niet voldoende is, dan kunt u zelf extra uren bij ons inkopen.

In de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk geldt een tijdelijke maatregel. U kunt in deze gemeenten zelf huishoudelijke hulp inkopen tegen een voordelig tarief. Dit gaat via zogeheten dienstenvouchers. Lees hier meer over dienstenvouchers van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

Particuliere hulp

Heeft u geen indicatie voor huishoudelijke hulp of is het aantal vergoede uren voor u niet voldoende, dan kunt u zelf (voor eigen rekening) extra uren bij ons inkopen. U vraagt deze hulp rechtstreeks aan bij Actiezorg. Onze coördinator bespreekt met u welke ondersteuning noodzakelijk/gewenst is en regelt het voor u. De kosten voor deze taken zijn geheel voor eigen rekening.

Hulp in de huishouding aanvragen

Wilt u hulp in de huishouding aanvragen of meer informatie? Belt u dan ons servicecentrum: (072) 575 31 30.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print