Dagbesteding

  • Dankzij de dagbesteding heb ik nu ruimte om dingen te regelen en ben ik blijer als hij weer thuis is.

  • Net zoals thuis

    Tijdens de dagbesteding geven wij structuur door normale activiteiten zoals eten koken samen met de cliënten op te pakken.

Dagbesteding: activiteiten en sociaal contact voor plezieriger leven

Een actief leven met sociale contacten draagt bij aan een plezieriger leven. Samen koffie drinken, bewegen, tuinieren: samen is leuker dan alleen. Daarbij geeft het structuur aan de dag en bevordert het uw zelfstandigheid.

Actiezorg biedt verschillende vormen van dagbesteding op verschillende locaties. De activiteiten zijn gevarieerd en afgestemd op uw achtergrond of interesse. Er is speciale aandacht voor bevordering van uw zelfredzaamheid en het behouden of verbeteren van aanwezige vaardigheden.

  • Dagbesteding senioren
  • Dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking (somatiek)
  • Dagbesteding voor mensen met dementie (psychogeriatrie)
  • Openingstijden/aanmelden
  • Kosten en vervoer

Dagbesteding senioren

Zelfstandig wonende senioren bieden wij dagbesteding die bijdraagt aan het behoud van de zelfredzaamheid en een actiever leven. De dagbesteding is vooral bedoeld voor senioren die het moeilijk vinden invulling te geven aan hun dag of dreigen te vereenzamen. Met zinvolle activiteiten bevorderen wij sociaal contact en wordt lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang verminderd of voorkomen, waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Ook wordt hiermee de mantelzorger ontlast.

Activiteiten
Naast enkele vaste activiteiten, zoals samen koffie drinken en eten, vormen uw wensen en behoeften de leidraad voor verdere invulling van de dag.

Locatie
• Buiten Zorg (Dokter Wilminkstraat 143, 1722 XR Noord-Scharwoude)

Dagbesteding somatiek

Somatische dagbesteding is bestemd voor zelfstandig wonende senioren die werken aan verbetering of herstel van hun lichamelijke functies. Bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte als MS, CVA (beroerte), Parkinson of na een ingrijpende operatie. Doel ervan is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te verbeteren/handhaven en structuur te bieden, waardoor u langer zelfstandig kunt wonen. Daarbij ontlast de dagbesteding de mantelzorger.

Activiteiten
We bieden verschillende activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Bijvoorbeeld koken, schilderen, biljarten, geheugentraining of een bewegingsactiviteit. Ook kunt u gebruikmaken van diensten van Behandelzorg, zoals fysio- en ergotherapie en logopedie.

Locatie
• Lauwershof (Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp, Alkmaar)
• Oudtburgh (Molenweidtje 1, 1862 BC Bergen)

Dagbesteding voor mensen met dementie

Psychogeriatrische dagbesteding is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en te maken krijgen met geheugenproblemen/dementie. De dagbesteding stelt u in staat langer zelfstandig te blijven wonen, terwijl de mantelzorger wordt ontzien.

Activiteiten
We bieden structuur in de dag, geven passende activiteiten en persoonlijke aandacht. Samen zoeken we naar herkenning in activiteiten, waardoor u zich veiliger en prettiger voelt. De activiteiten - individueel of in groepsverband - zijn erop gericht u zo zelfstandig mogelijk te houden en te voorkomen dat u bepaalde vaardigheden verliest. Denk aan geheugentraining, koken, biljarten, muziek luisteren of een bewegingsactiviteit. Ook kunt u gebruikmaken van diensten van Behandelzorg, zoals fysio- en ergotherapie en logopedie.

Locaties:
-Zuideinde (verpleeghuis Zuyder Waert, Titanialaan 15, 1702 AZ Heerhugowaard)
-Buiten Waert (Sportlaan 5, 1722 XG Zuid Scharwoude)
-Oudtburgh (Molenweidtje 1, 1862 BC Bergen)

Openingstijden en aanmelden

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.30/16.00 uur. Op sommige locaties ook op zaterdag en feestdagen.

Aanmelden
Aanmelden kan via uw huisarts en/of de casemanager van Geriant (www.geriant.nl). Ook kunt u zichzelf aanmelden, mits u een indicatie heeft van uw gemeente.

Kosten en vervoer

De dagbesteding wordt gefinancierd vanuit uw gemeente (Wmo). Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die u betaalt via het Centraal Administratiekantoor (www.hetCAK.nl). Neemt u contact met ons op over mogelijkheden voor vervoer en de kosten hiervan. Dit kan per persoon verschillen.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print