Veel gestelde vragen

Leent Actiezorg ook hulpmiddelen uit?

Nee, dat doen wij niet.


Wanneer er bij de verpleging of verzorging hulpmiddelen noodzakelijk zijn, dan kunt u deze lenen bij de Thuiszorgwinkel of via het Thuiszorg Distributie Centrum, telefoonnummer 0226 - 34 29 28 (AWBZ verstrekking, dit wordt voor maximaal drie maanden uit de AWBZ vergoed). Indien gewenst regelt de zorgcoördinator deze hulpmiddelen voor u.

Wie of wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger geeft zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft de zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met de zorgvrager. Een mantelzorger kan dus u of ik zijn.

Ik heb een klacht. Waar moet ik naar toe?

De medewerkers van Actiezorg vinden het heel belangrijk om rekening te houden met uw wensen. Zij doen er dan ook alles aan om deze op de juiste manier vorm te geven. Indien u niet (helemaal) tevreden bent over de geleverde hulp of zorg, neem dan contact op met uw zorgcoördinator. Zij stelt alles in het werk om tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer ook het gesprek met de zorgcoördinator niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Actiezorg. Deze commissie neemt uw klacht dan verder in behandeling. U kunt de klachtenfolder downloaden of ontvangen via het servicecentrum.

Wat zijn de criteria wetgevende instanties?

Actiezorg werkt volgens de CAO Thuiszorg (CAO VVT) en voldoet aan de criteria die de wetgevende instanties stellen ten aanzien van onder andere kwaliteit, arbeidsomstandigheden en bescherming van persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de brochure Leveringsvoorwaarden Actiezorg (2011), die u hier kunt downloaden.

Moet ik een eigen bijdrage betalen bij AWBZ zorg?

Wanneer u AWBZ zorg ontvangt, is wettelijk bepaald dat u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen van uw huishouden. Meer informatie vindt u hier. Aan de hand van tabellen, die door het Ministerie van VWS zijn vastgesteld, wordt uw eigen bijdrage bepaald. De vaststelling en de inning worden uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Kan ik werken bij Actiezorg?

Werken voor Actiezorg is interessant, leerzaam en vooral leuk. Werken bij Actiezorg biedt u afwisseling, nieuwe ervaringen, een passend salaris en meer voldoening in uw beroep. Actiezorg werkt uitsluitend met deskundige zorgverleners. Tijdens een gesprek bespreken we wat uw mogelijkheden bij ons kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en benaderen u alleen voor werkzaamheden die in uw lijn liggen. Klik hier voor onze actuele vacatures.

Bij wie moet ik een indicatie aanvragen?

Voor hulp bij het huishouden vraagt u een indicatie aan bij uw gemeente. Voor alle andere vormen van zorg of hulp vraagt u een indicatie aan bij het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ), danwel bij Bureau Jeugdzorg.

Hoeveel uur mag ik hulp hebben?

Het aantal uren wordt vastgesteld in een indicatiebesluit, zie vraag 7'bij wie moet ik een indicatie aanvragen'. Indien dit aantal uren niet voldoende is kunt u extra zorg/hulp inkopen bij Actiezorg.

Wat te doen als er geen indicatie is?

U kunt altijd contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken om zelf (particulier) zorg/hulp in te kopen bij Actiezorg. Wij doen u graag een offerte.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor uw eigen bijdrage ontvangt u elke vier weken een factuur van het CAK. Uw eigen bijdrage is eenvoudig te berekenen (websites)

Krijg ik vaste medewerkers m/v?

Ja, absoluut! Actiezorg maakt een juiste match tussen cliënt en medewerker m/v. Alleen bij ziekte en vakantie zorgt Actiezorg voor vervanging van uw vaste medewerker(s). Bij verpleging en verzorging werken wij met een vast zorgteam.

Moet ik lid zijn van Actiezorg?

Nee, Actiezorg heeft geen lidmaatschap voor diensten. U kunt zonder dit lidmaatschap gebruikmaken van de inzet van de medewerkers m/v van Actiezorg.


Actiezorg is een onderdeel van Magentazorg. Vanuit de zorg/verpleeghuizen in de wijk worden aanvullende diensten aangeboden. Hier kunt u al cliënt van Actiezorg ook gebruik van maken. Hierbij kunt u denken aan kapper, pedicure, behandeling (ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek). Ook wordt in nauwe samenwerking met Magentazorg dagbesteding aangeboden.


Voor overige vragen op het gebied van onze organisatie en dienstverlening kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum 072-575 31 30. Zij helpen u graag verder.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print