Cliëntenraad

Clientenraad Actiezorg

De cliëntenraad is er om de belangen van alle cliënten van Actiezorg te waarborgen. Dus ook voor u.

De cliëntenraad beoordeelt wat de gevolgen van het beleid van de organisatie zijn voor de zorg en dienstverlening. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over alle onderwerpen die met de kwaliteit van de zorg te maken hebben. De cliëntenraad kijkt altijd door de bril van de cliënt en stelt daarbij kritische vragen over wat het beleid voor u in uw woonsituatie thuis betekent.

Samenstelling

De cliëntenraad probeert een goede afspiegeling te zijn van de verschillende doelgroepen cliënten en mantelzorgers.

 • Lenie Willers (voorzitter)
  Heeft gewerkt in de zorg/welzijn en het onderwijs. Is mantelzorger van een cliënt met een verstandelijke beperking en vindt het assertieve proces bij de zorgvrager belangrijk. Middels de cliëntenraad wordt dit proces ondersteund.
 • Jebby Lawant (lid en tijdelijk secretaris)
  Heeft ruime ervaring in lidmaatschap van cliëntenraden en voelt zich betrokken bij de zorg. Vindt het belangrijk om in de toekomstige ontwikkelen in de zorg de cliënt centraal te zetten.
 • Hermione Kouwets (lid)
  Heeft gewerkt als manager in verschillende extramurale zorgteams en wil deze ervaring en kennis graag inzetten in het belang van de cliënt.
 • Nick Grooff (lid)
  Heeft managementervaring in de zorg, in het bijzonder als het gaat om innovatie, technologie en slim organiseren. Denkt mee en deelt kennis in het belang van de cliënten van Actiezorg.
 • Jannie Meijer-Martens (lid)
  Heeft gewerkt als afdelingshoofd in het Antoni van Leeuwenhoek op o.a de afdelingen interne oncologie en de Intensive Care; daarvoor afdelingsmanager op diverse afdelingen in het Medisch Centrum Alkmaar. Is o.a. vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Nederland; lid van het vrouwen netwerk Bergen; heeft een gezondheidsproject in een sloppenwijk in Kenia.
 • Jan Willem Dorr (lid)
  Heeft ervaring in het ondersteunen van medezeggenschap in ziekenhuizen, zowel ondernemingsraad als cliëntenraad. Interesses: vernieuwing van medezeggenschap in de zorg, met name samenwerking OR’en, CR’en en verpleegkundige adviesraden.

De door de cliëntenraad Actiezorg opgestelde jaarverslagen over 2017 en 2018 kunt u hier vinden.

Cliëntenraad Actiezorg zoekt versterking. Is het iets voor u?

Wij zoeken iemand:

 • die Actiezorg een warm hart toedraagt en daarom een bijdrage wil leveren aan een kwalitatieve verbetering van de zorg met verantwoordelijkheidsgevoel
 • die goed kan luisteren, maar ook actief mee kan praten over inhoudelijke en praktische onderwerpen die met ‘zorgen voor een ander’ te maken hebben
 • die notities kritisch kan lezen door de bril van de cliënt
 • die elke 1e donderdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur beschikbaar is

Wij bieden:

 • vier enthousiaste collega’s om mee samen te werken
 • alle hulp die nodig is om je in te werken
 • een goede onkostenvergoeding
 • een organisatie die transparant is en veel waarde hecht aan een prettige werksfeer

Wij:

 • kijken mee over de schouder van het bestuur
 • discussiëren met elkaar over beleidsnotities en andere voorgenomen besluiten
 • adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd
 • nemen zo nodig deel aan werkgroepen of andere activiteiten

Wanneer u denkt dat het meedoen in de cliëntenraad voor u interessant is, wanneer u wilt meepraten en meedenken over alles wat te maken heeft met de zorg voor de cliënten van Actiezorg, neem dan contact met ons op. Dat kan door te schrijven naar het adres:
Cliëntenraad Actiezorg
Postbus 240
1700 AE Heerhugowaard
of te mailen naar clientenraad@actiezorg.nl.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print