PDF Afdrukken E-mail

Licht verstandelijke beperking

Actie Zorg geeft ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en (zelfstandig wonende) volwassenen met een licht verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Deze ondersteuning geldt ook voor diens ouders en/of verzorgers.

In onze samenleving komt een grote groep kinderen en jongeren in ernstige problemen als gevolg van een lager intellectueel functioneren en beperkte sociale redzaamheid. Naar schatting gaat het jaarlijks om ruim 10.000 jeugdigen die kampen met meervoudige problematiek: leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie. Deze kinderen worden veelal aangeduid als Licht Verstandelijk Beperkt.

Een licht verstandelijke beperking is niet aan de buitenkant aan iemand te zien. Mensen kunnen veel dingen heel goed, maar hebben vaak moeite om overzicht te krijgen en hebben moeite met plannen/vooruitdenken. Hierdoor kan het lastig zijn om dagelijkse taken uit te voeren en sociale contacten te maken en te onderhouden. Andere mensen zien dit niet, waardoor deze soms te hoge eisen stellen en verkeerde verwachtingen hebben. Bij deze doelgroep horen ook mensen met een ontwikkelingsachterstand op een specifiek gebied. Oorzaken van een ontwikkelingsachterstand zijn zeer gevarieerd. Iedereen met een licht verstandelijke beperking uit problemen op andere gebieden, daarom werkt Actie Zorg vraaggericht en biedt begeleiding op maat.

Sinds enige tijd is de gangbare term Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) uit de gratie geraakt en wordt er nu gesproken over mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Aangezien de afkorting LVG wel nog wordt gehanteerd, in tegenstelling tot LVB, blijven wij ook de afkorting LVG gebruiken.

Doel van de begeleiding

De doelstelling van de begeleiding is sterk afhankelijk van de hulpvraag en de indicatiestelling. De medewerkers van Actie Zorg spelen zoveel mogelijk in op uw behoefte(n). Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden aan ouders, verzorgers of mantelzorgers, op het gebied van de volgende hulpvragen:
 • Hoe kan ik structuur aanbrengen in de thuissituatie?
 • Hoe leer ik goed voor mijzelf zorgen?
 • Hoe kan mijn kind zijn vrije tijd invullen?
 • Hoe kan ik helpen met huiswerk maken?
 • Hoe kan ik mijn kind leren omgaan met het hanteren van regels?
 • Hoe kan ik de zelfredzaamheid van mijn kind stimuleren, zoals bij het aan- en uitkleden?
 • Hoe kunnen wij omgaan met ons kind met een licht verstandelijke beperking?

Daarnaast kunt u denken aan het stimuleren van de algemene ontwikkeling van het kind op de voorschoolse periode, bijvoorbeeld:
 • spelontwikkeling
 • aan- en uitkleden (zelfredzaamheid)
 • zindelijkheid
 • in opdracht van de logopedist(e) oefeningen doen

Wij pleiten er daarom voor om zo jong mogelijk hiermee te beginnen, zodat het kind zo min mogelijk vertraging oploopt in de ontwikkeling.

Indicatie aanvragen

U vraagt een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, tel. 088 - 789 13 30) indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding voor uw kind of voor uzelf. Als u bij het CIZ aangeeft dat u de begeleiding van Actie Zorg wenst, wordt de indicatie naar Actie Zorg gestuurd en neemt de coördinator van Actie Zorg na bericht direct contact met u op. Wanneer u hulp nodig heeft met het aanvragen van een indicatie, kan u contact opnemen met Actie Zorg.

Indien u geen indicatie heeft voor AWBZ-zorg, dan kunt u particulier begeleiding inkopen bij Actie Zorg, neem hiervoor contact met ons op.

Werkwijze

Na een observatieperiode (van 6 weken) wordt een begeleidingsplan geschreven. Hierin staan de begeleidingsdoelen en hoe hieraan wordt gewerkt. Dit plan wordt ieder half jaar met u geëvalueerd.

Actie Zorg werkt samen met de instellingen en organisaties uit het werkveld, hierdoor is samenwerking en versterking van elkaars expertise gewaarborgd.

Gespecialiseerd team

Actie Zorg beschikt over een team van ambulante begeleiders die specifieke ervaring hebben op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking. De begeleiders hebben een gerichte opleiding gevolgd en zijn minimaal HBO geschoold. De werkwijze van de begeleider wordt afgestemd op uw vraag en hij of zij kan snel worden ingezet.

Contact

Wij werken in drie regio's met Alkmaar als middelpunt:
West-Friesland
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland

De drie regio's zijn bereikbaar via tel. 072 - 5 400 400

Elke regio heeft een team van begeleiders en een coördinator die het team aanstuurt.